Заштита на личните податоци

Trademark Service LE AB Stocкholm Sweden како сопственик на веб порталот husse.mk - husse.com.mk а преку генерална франшиза право на управување со истите преку И ГРОУП ТРЕЈДИНГ ДОО Тетово се грижи за вашата приватност согласно со Законот за заштита на личните податоци објавен во ,, Службен Весник на Република Македонија,, бр.7/05 и 103/08,, и Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци. Во овој закон се наведени сите информации и правила кои ги почитуваме за заштита на личните податоци на корисниците на нашата веб страна.

 

Со посета и користење на услугите на веб страната (husse.mk-husse.com.mk) ја давате својата согласност за обработка и употреба на вашите лични податоци согласно Законот.

 

1. Членки на Хуссе мрежата одговорни за обработка на вашите лични податоци и нивни детали за контакт

  1. Trademark Service LE AB 556621-8102 Rökubbsgatan 6 nb 115 59 Stockholm, Sweden (hereinafter referred to as “Husse”)
  2. Гроуп Трејдинг ДОО Тетово ул.Маршал Тито бр.56-2/4 Тетово
  3. Можете да добиете информации и детали за контакт за други членови на мрежата на Хуссе (не се наведени во точка 1 и 2 погоре) кои имаат пристап до вашите лични податоци со внесување на вашиот поштенски број во веб формата достапна тука.

 

2. Добивање на вашите лични податоци

Веб страната husse.mk-husse.com.mk можете да ја посетите без внесување на било каква информација за вас. Во случај на пројавен интерес од ваша страна за информирање или користење на услугите кои ги нуди husse.mk-husse.com.mk можеме да побараме одредени информации од вас со цел да ви ја пружиме потребната услуга. Најчесто побаруваме лични информации од типот Име и Презиме, e-mail, телефон за контакт. Ниту една од овие информации немора да ни ги кажете, но без нив нема да можеме да ви ја пружиме потребната услуга.

 

3. Користење на вашите лични податоци

Вашите лочни податоци ги користиме за услугите кои ги избирате, а тоа значи при користење на различни попусти кои ги нудиме или електронско информирање за најновите понуди.

 

4. Обврска за заштита на вашите лични податоци

И ГРОУП ТРЕЈДИНГ ДОО (husse.mk-husse.com.mk) се обврзува да обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.

 

Листа на колачиња (cookies) што ги собираме

Следната табела ги прикажува колачињата (cookies) што ги собираме и информациите за тоа што тие се чуваат.

ИМЕ ОПИС
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

 

Повеќе за политката за користење колачиња прочитајте тука

 

И ГРОУП ТРЕЈДИНГ ДОО | +389 78 44 32 08
VISA    MasterCard   
Scroll